به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، با افزایش شمار قربانیان کرونا به ۳۰۰ هزار نفر تا چند روز دیگر تقریباً یک‌هزارم جمعیت آمریکا در اثر بی‌تدبیری مقامات بلندپایه این کشور و در رأس آن‌ها دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور در آمار متوفیات ثبت خواهند شد که بدترین نتیجه آن چیزی نیست به‌جز عادی شدن مرگ مردم نزد دولتمردان این کشور.

تنها واکنش مقامات به این آمار حقیر جلوه دادن این فاجعه است به‌عبارت‌دیگر این مقامات تنها درصدد عادی کردن مرگ در اذهان عمومی ایالات‌متحده هستند. رسانه‌های کشور هم تنها به انتشار آمار اکتفا می‌کنند و از مرگ کل اعضای یک خانواده یا مرگ والدین یک خانواده می‌نویسند اما هیچ خبری از تأیید اینکه این فاجعه هولناک نیاز به واکنشی فوری دارد نیست.

آمریکا با عادی‌سازی مرگ‌ومیر در تلاش برای محقق ساختن سودآوری مالی است

همه سیاست دولت ترامپ بر جلوگیری از پاسخ هماهنگ برای متوقف ساختن گسترش بیماری و مرگ متمرکزشده است. جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب هم هفته گذشته گفت احتمالاً حدود ۲۵۰ هزار نفر را از الآن تا ژانویه از دست خواهیم داد. اما هیچ تقاضایی برای جلوگیری اضطراری از محقق شدن این پیش‌بینی در کار نبود. برنامه مقابله با همه‌گیری بایدن هم می‌گوید که مدارس باید بازبمانند که از دیدگاه طبقه حاکم برای تعطیل نشدن دیگر مشاغل اساسی به نظر می‌رسد.

این عادی‌سازی مرگ‌ومیر برخاسته از تصمیمی است که ریشه در منافع طبقاتی دارد که بهبود اقتصادی را بر جان مردم ترجیح می‌دهد. این مقایسه و ترجیح زمانی حقانیت می‌یابد که نظام سیاسی، حکومت عده‌ای معدود و رسانه‌های جمعی مرگ را امری ناگزیر در نظر بگیرند. این طرز تفکر ریشه در نظامی سرمایه‌داری دارد که معنی آن از جنبه اقتصادی بهره‌کشی از طبقه کارگر است تا جایی که معالجه بیماری که اقدامات ضروری برای نجات جان مردم است به وسیله‌ای برای جمع‌آوری سود بیشتر تبدیل می‌شود که اصلاً قابل‌قبول نیست. بر اساس طرز تفکر سرمایه‌داری هر عملی که مانع بهره‌کشی از طبقه کارگر شود یا سرمایه‌داران را از دستیابی به سود منع کند حتی اگر خدمات اجتماعی و اقدامات ضروری برای حفظ جان مردم باشد باید کنار گذاشته شود.