دوره مقدماتی تا پیشرفته ICDL

دوره مقدماتی تا پیشرفته ICDL

تاریخ تولد:(Required)
وضعیت اشتغال::(Required)
وضعیت تاهل:(Required)
جنسیت:(Required)
Max. file size: 2 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.

کارگاه آموزشی نقش معلم آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادین

کارگاه آموزشی نقش معلم ابتدایی در سند تحول بنیادین

تاریخ تولد:(Required)
وضعیت اشتغال::(Required)
وضعیت تاهل:(Required)
جنسیت:(Required)
Max. file size: 2 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.

کارگاه آموزشی عقل عاشقانه عشق عاقلانه

کارگاه اموزشی عقل عاشقانه عشق عاقلانه

تاریخ تولد:(Required)
وضعیت اشتغال::(Required)
وضعیت تاهل:(Required)
جنسیت:(Required)
Max. file size: 2 MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.