ردکردن این

نام و نام خانوادگی: سید مسعود صحافی

سمت: حراست و گزینش دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

میزان در گزینش حال فعلی افراد است (امام خمینی ره)

گزینش:

ایجاد فضای سالم آموزشی و تربیت نیروهای متعهد و متخصص از دستاوردهای مهم دانشگاه آزاد اسلامی است . گزینش واحدی است وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که وظیفه آن تایید صلاحیت عمومی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و بعنوان یکی از ابزارهای کنترلی و نظارتی در جلوگیری از ورود نیروهای فاقد صلاحیت و ناکارآمد و همچنین تسهیل در جذب نیروهای صالح و توانمند جهت خدمت در دانشگاه مطرح میباشد. مدیر گزینش، مسئول حسن اجرای بخشنامه های گزینش سازمان مرکزی در واحد مربوطه می باشد و به طور کلی فعالیت های اصلی گزینش در سه بخش اساتید ، کارکنان و دانشجویان انجام می گیرد..بررسی نهایی تایید یا عدم تایید صلاحیت عمومی افراد اعم ازاساتید،کارکنان و دانشجویان درواحدهای دانشگاهی براساس تصمیم دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی انجام می پذیرد.

فعالیت گزینش:

 • گزینش واحد کاملا مستقل بوده ودارای دبیرخانه وبایگانی محرمانه می باشد
 • اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از سوی دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی
 • بررسی  و اظهار نظر پیرامون گزارشات رسیده در ارتباط با اساتید ، کارکنان و دانشجویان
 • پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی در مهلت تعیین شده.
 • پاسخ به استعلام هایی که از ناحیه گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و یا ارگانهای مختلف انجام می گیرد
 • پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف سایر معاونت ها ، دفاتر و ادارات سطح واحد دانشگاهی
 • انجام تحقیق در مورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی
 • انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی شده به گزینش و اظهار نظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب.
 • گزارش عملکرد اساتید شامل نحوه تدریس و صلاحیت عمومی آنان جهت صدور رأی قطعی از سازمان مرکزی
 • تنظیم و ارسال گزارشات لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف دفتر گزینش.
 • برقراری ارتباط با مراجع قضایی و مراکز اطلاعاتی ونهادی که می تواند درانجام کارهای گزینش خصوصا” تحقیقات ویژه موثرباشد
 • نظارت مستمر برعملکرد کارکنان ، اعضای هیأت علمی و مدرسان حق التدریسی واحد
 • کلیه گزارشات رسیده و اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد

حراست:

 • حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد . از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد .
 • اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجادنظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هر گونه انحراف اشکای و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارشها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.
 • حراست به عنوان مشاور مدیریت : حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود .

شرح وظایف حراست:

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام ، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها ، ایجاد شده است .
در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را میتوان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود :

 • کشف و گزارش تخلفات احتمالی ( بطور اعم در حیطه دانشگاه) .
 • کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه .
 • کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط .
 • نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز .
 • نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی .
 • آموزش و توجیه مسئولین واحد ها و پرسنل زیر مجموعه در زمینه های حراست ، حفاظت اسناد ، افراد ، تأسیسات و نظارت بر اجرای طرحها .
 • صدور کارتهای شناسایی پرسنل اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان.
 • صدور مجوز آرمهای برچسب و کارتهای مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه.
 • همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور .
 • پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط .
 • ارایه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه .
 • پیگیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها