ردکردن این

نام و نام خانوادگی: اصغر کریمی خرمی

سمت: معاون دانشگاه

مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي

مرتبه علمی: مربی

دانش و آگاهی، دو بال برای پرواز انسان تا بیکران است. دانش انسان را به سوی کمال هدایت می کند و ارزش هر انسانی، به دانایی و آگاهی اوست. پیشرفت و تعالی هر کشور، بسته به میزان علم و آگاهی ملت آن کشور و چگونگی به کار گرفتن آن دارد و این دانشگاه است که به وسیله آموزش، شمع دانش و آگاهی را در ذهن افراد روشن می کند و چگونگی استفاده از دانش را در راه پیشبرد جامعه به افراد آموخته، افرادی را تربیت می کند که با اتکا به دانش خود، ضامن پیشرفت و موفقیت جامعه می شوند.

زیربنای دانش، پژوهش است. پژوهش مایه حیات است. علم بدون انجام تحقیق به مانند آبی که در جایی مانده باشد، دچار گندیدگی و تبدیل به لجنزار می شود. دانشگاه به عنوان سازمان تولید کننده دانش، بار اصلی وظیفه تحقیق و دستیابی به اهداف مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بر عهده دارد. پژوهش، دانش تولید می کند و کاربرد دانش در عمل، باعث توسعه می شود. مسئولیت توسعه تحقیقات و تولید دانش بر عهده دانشگاهها ست که با توجه به امکانات، توانایی ها و تجارب علمی انتظار می رود که آنها این رسالت را به بهترین نحو به انجام برسانند.

از سوی دیگر، جامعه صرفا علمی بدون فرهنگ، رو به زوال است. اصلاح یک جامعه از طریق اصلاح فرهنگی آن جامعه میسر می گردد. نقش فرهنگ در پیشرفت همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و صنعتی یک جامعه انکارناپذیر است، چنانچه هیچ جامعه ای بدون توجه به بعد فرهنگی قادر به پیشرفت نیست و محکوم به اضمحلال می باشد. در این میان، دانشگاهها، نقش خطیری در شکل دهی فرهنگ دارند و از این طریق، احساس توانمندی، شایستگی و خودباوری را به کالبد جامعه تزریق می کنند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه، در حال حاضر با 36 رشته و گرایش در مقطع مختلف (4 رشته کاردانی پیوسته، 5 رشته کاردانی ناپیوسته، 6 رشته کارشناسی پیوسته، 11 رشته کارشناسی ناپیوسته، 8 رشته کارشناسی ارشد و 2 رشته دکترا) با همراهی 13 استاد تمام وقت آگاه، متخصص و متعهد و مسئول، مشتمل بر 1 دانشیار، 5 استادیار و 7 مربی در  تلاش است سهمی در امر مهم آموزش و فرهنگ سازی کشور عزیزمان داشته باشد.