Skip to content

مراحل اعتراض و ویرایش نمره دانشجو در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از طریق سامانه آموزشیار به نمره خود اعتراض کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه  پس از ثبت نهایی نمره توسط استادان، دانشجویان می‌توانند در بازه زمانی یک هفته بعد از ثبت نهایی نمره، درخواست تجدیدنظر (با امکان ثبت پیام دلخواه برای استاد) ارائه دهند.

پس از سپری شدن مهلت یک هفته، استاد درخواست دانشجو را بررسی می‌کند. در صورت رد درخواست موضوع تمام است. (با امکان ثبت پیام دلخواه برای دانشجو)

در صورت موافقت استاد، گزینه دلیل موافقت انتخاب و نمره جدید در سیستم ثبت می‌شود.

نمره توسط دایره امتحانات به شورا ارجاع و در صورت تأیید شورا، نمره جدید (با امکان تغییر توسط شورا) به همراه شماره صورت‌جلسه شورا توسط کارشناس امتحانات در سیستم ثبت و در کارنامه دانشجو اعمال می‌شود.

اشتراک گذاری این نوشته

اشتراک در خبرنامه

جهت دریافت اخبار مهم ایمیل خود را وارد نمایید