Skip to content

ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

«ماموریت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه در راستای ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی، پیشبرد و گسترش دانش، مهارت و پرورش افراد خلاق و متفکر در زمینه های مختلف علم و فناوری در سایه ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی است. همچنین، بر عهده خود می داند تا با بهره مندی از سیستم های آموزشی و پژوهشی برتر و تعامل با مراکز علمی استان های یزد، کرمان، اصفهان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به عنوان استان های همجوار در راستای افزایش کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی خود، پاسخگویی مناسب به انتظارات آموزشی و پژوهشی مختلف منطقه و شهرستان و ذی نفعان خود باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه به عنوان یک مرکز علمی مأموریت دارد با شناسایی نیازها و امکانات موجود منطقه ای به ارتقاء سطح رفاه و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه و شهرستان ابرکوه و نیز تولید و انتشار علم کمک کند.»