ردکردن این

نام و نام خانوادگی: کاظم مجرد

سمت: فناوری و اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی

به طور کلی فناوری اطلاعات، با مسایلی مانند به‌کارگیری رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات و در تعریف دیگری (که به نظر می‌رسد کامل‌تر و دقیق‌تر باشد) فناوری اطلاعات به کلیه فناوری‌هایی اشاره می‌کند که در شش حوزه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند.

این حوزه در دانشگاه یکی از زیر شاخه های حساس حوزه پژوهشی دانشگاه می باشد که با توجه به برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین در زمان اپیدمی ویروس کرونا، وظیفه این حوزه دوچندان شده، برخی از وظایف این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

  • پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از سیستم های دانشگاه
  • پشتیبانی از کلاس های آنلاین
  • جمع آوری اطلاعات و آمار جهت ارسال به منطقه و سازمان مرکزی