ردکردن این

نام و نام خانوادگی: مجتبی عزیزی

سمت: رئیس اداره دانشجويی و فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات فرهنگی و رفاهی دانشجویان می باشد، برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از سلامت، تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها، بیمه ها، مراکز خدماتی، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی، به دانشجویان و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد، که از طریق واحدهای سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات و وظایف محوله آنها را عملیاتی می نماید.

همچنین نظارت بر حسن اجرای عملکرد کمیته انضباطی، نظام وظیفه، خوابگاههای دانشجویی، خروج از کشور، امور قرآن و عترت، ستاد اقامه نماز، شورای دانشجویی فرهنگی، تربیت بدنی، فعالیت های فوق برنامه، مشاوره  و راهنمایی، بسیج دانشجویی و تشکل های فرهنگی دانشجویی از جمله وظایف مهم مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه می باشد.