ردکردن این

نام و نام خانوادگی: حسین اکرمی

سمت: رئیس اداره توسعه و مدیریت منابع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجويان عزيز

با تبريك ورود شما به دانشگاه و آرزوي موفقيت در كسب علم و دانش توجه جنابعالي را به موارد مهم ذيل جلب می‌نماییم:

با توجه به اينكه دانشگاه آزاد صرفاً از طريق شهريه دانشجويان عزيز تأمین مالي می‌گردد لذا شرط لازم جهت ارائه مناسب امكانات آموزشي و پژوهشی پرداخت به‌موقع شهريه می‌باشد. در ادامه با توجه به نياز شما عزيزان به دو اداره شهريه و صندوق رفاه توضيحاتي ارائه می‌گردد.

مبلغ شهريه دانشجويان به‌صورت علی‌الحساب در ابتداي هر ترم در سيستم در حساب دانشجويان منظور می‌گردد كه با پرداخت طبق اطلاعيه امور مالي قبل از شروع هر ترم مبني بر نحوه پرداخت مبلغ علی‌الحساب، نسبت به انتخاب واحد اقدام می‌نمایید.

شهريه دانشگاه شامل دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير است كه شهريه ثابت تا پايان مهلت سنوات مجاز تحصيلي تغيير نمی‌کند و شهريه متغير هرساله (در ابتداي مهرماه) طبق بخشنامه سازمان مركزي مشخص و اعمال می‌گردد.