ردکردن این

تاریخچه تاسیس

سابقه‌ي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه

دانشگاه آزاد سلامي واحد ابركوه در 17 آبان ماه سال 1373 خورشيدي به عنوان يكي از مراكز تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد تاسيس و در سال 1383 واحدي مستقل گرديد.
اين واحد فعاليت خود را با راه اندازي رشته‌هاي ويژه آموزش معلمان با دو رشته‌ي آموزش ابتدايي و ديني و عربي و با جذب 48 دانشجو آغاز كرد و در حال حاضر با گذشت 16 سال به‌عنوان واحد مستقل با 24 رشته تحصيلي و 1700 دانشجو و 106 هكتار زمين و 35000 مترمربع فضاي آموزشي و رفاهي و بيش از 2200 فارغ التحصيل و 150 استاد رسمي و حق‌التدريس مشغول به فعاليت و ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان مي‌باشد.