ردکردن این

بخشنامه نمراتِ بلااثر

دانشجویانِ ورودی سال ۱۳۹۴ به بعد، چنانچه در درس یا دروسی نمره قبولی کسب نکنند، نمره یا نمراتِ مردود در کارنامه آن‌ها فقط ثبت می‌شود؛ ولی در معدل آن‌ها محاسبه نمی‌شود‌.

این قانون، به طور خودکار برای تمام نمره‌هایی که زیر ۱۰ هستند اجرا می‌شود.

همچنین دانشجویانی که در امتحان شرکت نمی‌کنند، برای آن‌ها “حذف ماده ۳۵” ثبت می‌شود که در معدل آن‌ها تأثیری نمی‌گذارد.

نکته مهم: در گذشته، اساتید برای این‌که به دانشجویانِ مردود لطف کنند، نمره ۹ یا ۹.۵ به آن‌ها می‌دادند تا آسیبِ کمتری به معدل آن‌ها وارد شود؛ اما این اقدام، اصرار و توقع دانشجویان را برای ارفاق، به دنبال داشت.

بنابراین، با توجه به قانون فوق‌الذکر، توصیه می‌شود، اساتید محترم همان نمرات واقعیِ دانشجویانِ مردود را در سامانه آموزشیار ثبت نمایند؛ مثلا نمره ۲ یا نمره ۵.

اشتراک گذاری این نوشته

اشتراک در خبرنامه

جهت دریافت اخبار مهم ایمیل خود را وارد نمایید