ردکردن این

اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو

حمایت کنندگان تا كنون:

 • دادگستری کل استان یزد
 • پردیس علوم و تحقیقات یزد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد
 • سازمان بسیج حقوق دانان استان یزد
 • مرجع اسناد حقوقی ایران
 • شهرداری شهرستان ابرکوه
 • اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابرکوه
 • اداره ثبت احوال شهرستان ابرکوه

تحت حمايت سایت مرجع دانش سيويليكا

محورهای همایش:

 • قرارداد و تقابل فقه و حقوق خارجي
 • قرارداد الكترونيكي و معضلات آن
 • قرارداد و تعديل آن
 • قرارداد و ادله اثبات
 • قرارداد و پاسخگويي به نيازهاي جديد
 • قرارداد و تعهدات يك جانبه
 • قرارداد در روابط بين الملل
 • جايگاه قرارداد در حوزه حقوق عمومي
 • قرارداد و شروط ضمن آن
 • جايگاه حقوق ثبت در قرار دادها
 • حسن نيت در انعقاد و اجراي قرارداد
 • ضمانت اجراي تعهدات قائم به شخص در حقوق موضوعه و فقه اماميه
 • مفهوم نوين غرر با توجه به حقوق اتحاديه اروپا
 • قراردادهاي بانكي از تئوري تا عمل

محورهای ویژه استان یزد:

 • تعهدات يكجانبه، كاربرد در عمل و ضمانت اجراي آن
 • قرارداد و خلاهاي قانوني
 • جايگاه ماده 10 قانون مدني در حقوق قراردادها و فقه اماميه
 • جايگاه قراردادهاي خصوصي در حوزه حقوق خانواده