ردکردن این

مراحل اخذ پایان نامه

دانشجو با هماهنگی مدیر گروه، استاد راهنما و مشاور، موضوع پیشنهادی خود را مشخص می نماید.

فرم بررسی موضوع پایان نامه جهت تکراری نبودن (کلیک فرم) و فرم طرح موضوع در شورای گروه (کلیک فرم) تکمیل و پس از امضاء مدیر گروه و استاد راهنمای مربوطه به مسئول امور پایان نامه  تحویل دهد یا به آدرس payannameh.abarkouh@gmail.com ایمیل شود. و نتیجه را از 15 روز لغایت 30 روز بعد جویا شود.

دانشجو مدارک مرحله دوم را جهت طرح در شورای آموزشی و پژوهشی گروه تحویل مدیر گروه مربوطه می دهد.

چنانچه دانشجو موفق به اخذ تایید موضوع خود از شورای آموزشی و پژوهشی گروه گردد، موظف به تدوین پروپوزال خود (کلیک فرم) با رعایت کلیه فرمتهای در نظر گرفته شده (نحوه نگارش) می باشد.

پس از تدوین پروپوزال، دانشجو موظف است آن را جهت امضاء و تایید شورای آموزشی و پژوهشی گروه، به مدیر گروه مربوطه تحویل دهد.

پروپوزال پس از تایید شورای آموزشی و پژوهشی گروه در شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی طرح می گردد.

دانشجو موظف است نتیجه بررسی پروپوزال خود را از مسئول امور پایان نامه (03532838013) فقط بین ساعت 8 تا 10 صبح جویا شود.

با تصویب نهایی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه، دانشجو شروع به کار و گزارشات دوره ای پیشرفت کار را به موقع تا قبل از دفاع ارائه نماید.

پس از اخذ موافقت و تأیید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان موظفند فرم های آمادگی دفاع (کلیک فرم) را دریافت و پس از تکمیل آنها، به تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.ضمناً همراه با فرم های آمادگی دفاع فایل (فلش یا سی دی) چکیده فارسی پایان نامه (10 الی 15 سطر) را نیز به امور پایان نامه تحویل نمائید.

توجه:

 1. قبل از اخذ فرم های آمادگی دفاع دانشجو موظف است متن پایان نامه را برای اساتید راهنما و مشاور ارسال کند و موافقت و تأیید هر دو را برای انجام دفاع اخذ نماید.
 2. دانشجو می بایستی قبل از دفاع  حداقل در سه جلسه دفاع از پایان نامه مربوط به رشته خودشان شرکت نمایند.(کلیک فرم)
 3. راهنمای نگارش پایان نامه (نحوه نگارش)
 4. فرم تحویل نسخه های پایان نامه:(کلیک فرم)
 5. فرم تعیین ارزش مقاله:(کلیک فرم)

نکته مهم:

«آوردن لپ تاپ شخصی توسط دانشجو الزامی می باشد»

دانشجویان محترم باید نسخه های پایان نامه را(5 نسخه، شامل 2 نسخه برای اساتید راهنما و مشاور، 2 نسخه کتابخانه واحد و دفتر تحصیلات تکمیلی و 1 نسخه برای دانشجو) پیش از صحافی به امضاء و تأئید مدیر گروه مربوطه و هیأت داوران برسانند و پس از تأیید اصلاحات انجام شده جهت صحافی اقدام نمایند.

توجه:

خواهشمند است از ارسال نسخه پایان نامه قبل از دفاع به امور پایان نامه خود داری نمائید. و آن را به نام استاد مربوطه به دانشگاه ارسال فرمائید.

در مقالات مستخرج از تز نحوه نگارش نام نویسندگان به روش ذیل است:
نویسنده اول دانشجو، نویسنده دوم استاد راهنما، نویسنده سوم استاد مشاور
نحوه درج نام واحد و دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله های فارسی برای مثال بدین شرح است:
گروه اقتصاد ، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه، ایران
و در مقاله های انگلیسی برای مثال:

Department of Economics,Abarkouh Branch,Islamic Azad University,Abarkouh,Iran.

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می توانند نتایج طرح موضوعات پایان نامه و پروپوزال و کلیه مطالب مربوط به پایان نامه را در سایت www.abarpayan.blogfa.com مشاهده نمایند.

موارد مهم جهت تعیین تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

 1. گذشتن شش ماه از تاریخ تصویب موضوع پایان نامه
 2. اتمام کار تدوین پایان نامه
 3. ارائه پایان نامه به اساتید راهنما و مشاور و تایید هر دو برای دفاع
 4. اصلاح ایرادات یاد شده توسط استاد راهنما و مشاور
 5. اخذ کد دفاع در صورت خالی بودن ظرفیت اساتید مربوطه
 6. اخذ فرمهای آمادگی دفاع از سایت و تکمیل و ارائه به امور پایان نامه به همراه فایل چکیده فارسی
 7. تعیین استاد داور توسط گروه مربوطه و ارائه یک نسخه از پایان نامه به استاد داور (حداقل یک هفته قبل از دفاع)

قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

با توجه به حجم گسترده  برگزاری جلسات دفاع پایان نامه در بهمن و  اسفند  و شهریور و مهرماه  توصیه میشود دانشجویانی که قبلا دفاع نموده اند ، ترجیحا جهت انجام امور تسویه حساب و ارائه  مقاله، در بازه زمانی خارج از  15 بهمن تا پایان اسفند  و 15 شهریور تا 15 مهر ماه به واحد مراجعه نمایند.

قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند

(در راستای تکریم ارباب رجوع  و بهبود فرایند پاسخگویی به مراجعین محترم )

این دسته از دانشجویان جهت بررسی موضوع و طرح سوال و هرگونه موضوع مرتبط با پایان نامه فقط طبق جدول زمان بندی زیر به واحد مراجعه نمایند:

                                                                                          *** برنامه زمان بندی مراجعات دانشجویان در طول هفته ***
 شنبه

 بررسی اولیه تکراری بودن یا نبودن موضوعات پایان نامه در سایت irandoc

(کلیه رشته ها)

 1 شنبه

 بررسی پروپوزالها و پاسخگویی به مراجعات حضوری( تسویه ، مقاله ، تحویل نسخ پایان نامه و فرمهای آمادگی دفاع و …)

( فرمهای آمادگی دفاع دو هفته قبل از دفاع به امور پایان نامه تحویل گردد)

( پس از دفاع ، نسخه ها قبل از صحافی ،توسط مدیر گروه مربوطه تایید و امضاء هیات داوران اخذ گردد)

 2 شنبه بررسی و تنظیم پرونده های مربوط به دفاع
 3 شنبه بررسی ظرفیت اساتید مربوطه و ثبت کد پایان نامه
 4 شنبه صدور فرمها و برگزاری جلسات دفاع
 5 شنبه صدور فرمها و برگزاری جلسات دفاع

زمان بندی جدول فوق از مورخ 93/10/13  اجرا می گردد .

* توصیه میشود دانشجویان گرامی در روزهای برگزاری دفاع  حتی الامکان از تماس تلفنی و مراجعه حضوری به امور پایان نامه خودداری نمایند.

* تلفن تماس مستقیم با امور پایان نامه 32838013 -035 در ساعت 10- 8 صبح و 32838000-035 از ساعت 10 به بعد پاسخگوی دانشجویان گرامی خواهد بود.