ردکردن این

نام و نام خانوادگی: محسن زارع زاده

سمت: امور شهریه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

مبلغ شهريه دانشجويان به‌صورت علی‌الحساب در ابتداي هر ترم در سيستم در حساب دانشجويان منظور می‌گردد كه با پرداخت طبق اطلاعيه امور مالي قبل از شروع هر ترم مبني بر نحوه پرداخت مبلغ علی‌الحساب، نسبت به انتخاب واحد اقدام می‌نمایید.

شهريه دانشگاه شامل دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير است كه شهريه ثابت تا پايان مهلت سنوات مجاز تحصيلي تغيير نمی‌کند و شهريه متغير هرساله (در ابتداي مهرماه) طبق بخشنامه سازمان مركزي مشخص و اعمال می‌گردد.

دريافت شهريه دانشجويان ازطریق  درگاه اينترنتي  آموزشیار میسر می باشد و از طريق كارت بانكي داراي رمز دوم قابل پرداخت می‌باشد و تقسيط شهريه نيز كه از طريق اداره صندوق رفاه دانشجويان واحد صورت می‌پذیرد كه در ادامه توضيح لازم ارائه خواهد شد.

مدت تحصيل و سنوات:

كارداني و كارشناسي ناپيوسته معلمان حداكثر 5/3 سال (7 ترم)

كارشناسي تمام وقت حداكثر 6 سال (12 ترم)

كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر 3 سال (6 ترم)

كارشناسي پيوسته پاره‌وقت حداكثر 7 سال (14 ترم)

كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 5/2 سال (5 ترم)

دكتري تخصصي حداكثر 5/4 سال (9 ترم)

دانشجويان می‌بایست در سنوات مجاز تحصيل خود را به پايان برسانند كه در غير این صورت جهت ادامه تحصيل با مجوز سازمان مركزي دانشگاه آزاد، شهريه آن‌ها بعد از مدت مجاز با شهريه دانشجويان جديدالورود همان سال محاسبه و دریافت خواهد شد.

برگشت شهريه:

دانشجوياني كه پس از ثبت‌نام و انتخاب واحد و گذشت زمان حذف و اضافه واحدهاي درسي خود را بخواهند كامل يا تعدادي از واحدها را حذف نمايند حتي اگر به تائید شوراي آموزشي هم برسد شهريه ثابت و متغير كليه دروس انتخابي حذف‌شده مسترد نمی‌گردد. شهريه دروس حذف مشروطي آن هم به محض مشخص شدن مشروط بودن نيمسال قبل دانشجو عودت داده خواهد شد.

مرخصی تحصیلی:

دانشجوياني كه بنا به دلايلي مجبور به اخذ مرخصي در ترم می‌باشند بايستي نصف شهريه ثابت را پرداخت نمايند.

تخفيف:

برابر بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامي كه در تابلو اعلانات امور دانشجويي دانشگاه اعلام شده تخفيفات قابل اعمال خواهد بود.

مهمان:

  • ميهمان عادي: كه شهريه ثابت و متغير دانشجو در واحد مقصد پرداخت خواهد شد.
  • ميهمان ماده 55 يا 24: كه شهريه ثابت و تعداد واحدهاي اخذ شده در واحد مبدأ به واحد مبدأ پرداخت شده و شهريه متغير تعداد دروس اخذ شده در واحد مقصد به واحد مقصد پرداخت می‌گردد.

هزینه انصراف دانشجویان جديدالورود:

  1. تا قبل از تاريخ 30 مهرماه اگر دانشجو انصراف بدهد شامل هزينه انصراف نمی‌شود.
  2. تا قبل از 30 آذر اگر دانشجو انصراف بدهد 50% كل شهريه پرداختي (ثابت و متغير) استرداد می‌گردد.
  3. بعد از 30 آذر هزينه انصراف كه شامل نصف شهريه ترم‌های باقيمانده اخذ می‌گردد و کل شهريه ترم ثبت‌نام شده هم بايد تسويه شود.
  4. دانشجويان در حال تحصيل اگر در واحد دانشگاهي ديگري با آزمون و يا بدون آزمون بخواهند ثبت‌نام كنند با ارائه گواهي ثبت‌نام از واحد دوم از شهريه انصراف معاف هستند.