Skip to content

اداره ارتباط با صنعت و جامعه

این دفتر با اهدافی چون ارتباط مستقیم و مستمر با صنایع شهرستان به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب، مشارکت در اجرای طرح‌های فن‌آور با واحدهای صنعتی، دولتی و خصوصی، عقد قرارداد و تفاهم‌‌نامه با سازمان‌ها و مراکز علمی و صنعتی شهرستان و استان وکشور، برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی از مراکز علمی و صنعتی شهرستان واستان و کشور و انجام امور مربوط به کارآموزی دانشجویان و معرفی آنان به صنایع مختلف فعالیت می‌نماید.

در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه بیش از 25000 جلد کتاب می باشد جلد کتاب فارسی، و23000 جلد کتاب لاتین2000،  و بیش از500  جلد پایان‌نامه جهت بهره‌برداری علاقه‌مندان و پژوهشگران، تهیه و ساماندهی شده است.