ردکردن این

برچسب: مسول مالی

سرپرست جدید مالی واحد ابرکوه معرفی شد

طی حکی از سوی دکتر ابوالفتح عزیزی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی ابرکوه سید حامد محقق بعنوان سرپرست جدید مالی این واحد معرفی گردید .