ردکردن این

روز: اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

اطلاعیه در خصوص امکان ویرایش اطلاعات و ثبت نام جدید برای متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

پیرو اطلاعیه مورخ 1400/02/18 و با توجه به مصوبه جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 (در تاریخ