ردکردن این

روز: اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

شب قدر است و قدرش را شناسیم / غُبار از خانة دل‌ ها زداییم / اگر فیضی دهد امشب خداوند / دعا بر یکدیگر از دل نماییم