ردکردن این

روز: دی ۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

چگونگی ثبت‌نام در رشته‌های بدون‌آزمون دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت‌نام در رشته‌های بدون‌آزمون دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است. متقاضیان تحصیل در این دانشگاه باید به نکات چگونگی ثبت‌نام دقت کنند.