ردکردن این

روز: شهریور ۵, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

کلاس‌های غیرحضوری روابط اجتماعی دانشجویان را خدشه‌دار کرده است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا باعث شده که روابط اجتماعی دانشجویان آسیب ببیند و تجربه دانشجویی آن‌ها تا حد زیادی تغییر کند.

دیدگاه سرمایه‌داری اهمیتی برای جان مردم قائل نیست

تا چند روز دیگر شمار قربانیان کرونا در آمریکا به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد یعنی تقریباً از هر هزار آمریکایی یک نفر قربانی ویروس کرونا می‌شود اما حاکمان این کشور با عادی‌ جلوه دادن مرگ برنامه‌ای جدی برای نجات جان مردم ندارند.