ردکردن این

حوزه رياست

سمت: رئيس دانشگاه

نام: عباس

نام‌خانوادگي: علوي راد

مدرک: دكتراي تخصصي

رشته: اقتصاد – كلان

ازدانشگاه: بين المللي پونا – هند

تلفكس: 03532838000

تلفن/داخلي: 32838000/213

سمت: مسئول دفتر رياست

نام: رسول

نام‌خانوادگي: پور عسگري

مدرک: كارشناسي

رشته: زبان و ادبيات فارسي

ازدانشگاه: يزد

تلفكس: 

تلفن/داخلي: 32838000/213