امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

پیش ثبت نام رشته مورد علاقه برای ادامه تحصیل (بهمن 98)

معرف
ورودی نامعتبر
رشته مورد علاقه برای ادامه تحصیل (*)
ورودی نامعتبر
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام حانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر: (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی: (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد: (*)
ورودی نامعتبر
دین: (*)
ورودی نامعتبر
نوع مدرک تحصیلی: (*)
ورودی نامعتبر
معدل (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس ثابت: (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه: (*)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت: (*)
ورودی نامعتبر
کد ضد اسپم کد ضد اسپم   تازه کردن
ورودی نامعتبر
ارسال اطلاعات