امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

مزایده و مناقصه

1833امروزmod_vvisit_counter
1481دیروزmod_vvisit_counter
1833این هفتهmod_vvisit_counter
21232هفته گذشتهmod_vvisit_counter
53461این ماهmod_vvisit_counter
144988ماه گذشتهmod_vvisit_counter
20332132کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 64 مهمان, 1 ربوت حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389