امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

معرفي گروه ارشد عمران - سازه

معرفي گروه ارشد عمران - سازه


سمت:
مدير گروه عمران-سازه
نام:
محمدرضا
نام‌خانوادگي: بازافکن
مدرک: دکترا
رشته: عمران
ازدانشگاه:
تلفن 03532828000
@abarkouhiau.ac.ir