امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

چارت زمانی پیشنهادی کل دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی


جدول زمانی پیشنهادی کل دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
 
2183امروزmod_vvisit_counter
1828دیروزmod_vvisit_counter
2183این هفتهmod_vvisit_counter
15468هفته گذشتهmod_vvisit_counter
60510این ماهmod_vvisit_counter
100625ماه گذشتهmod_vvisit_counter
20439806کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 41 مهمان حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389