امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

حسابداری (کارشناسی پیوسته )

دانلود فلوچارت کارشناسی پیوسته حسابداری
 
1808امروزmod_vvisit_counter
1481دیروزmod_vvisit_counter
1808این هفتهmod_vvisit_counter
21232هفته گذشتهmod_vvisit_counter
53436این ماهmod_vvisit_counter
144988ماه گذشتهmod_vvisit_counter
20332107کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 48 مهمان, 1 ربوت حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389