امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ‌که قانونا امکان دفاع از پایان نامه را درترم جاری داشته و قصد دفاع دارند پس از هماهنگی با استاد راهنما با ارایه یک‌نخسه از پایان نامه و تاییدیه کتبی استاد راهنما مبنی بر آماده بودن دانشجو جهت دفاع ، به امور پایان نامه "دوهفته قبل از دفاع"اقدام نمایند بدیهی ست درصورت تاخیر امکان دفاع فراهم نخواهد شد ومسوولیت ایجاد هزینه تمدیدبه عهده دانشجو میباشد.
ضمنا زمان دفاع ترم جاری از یکم بهمن تا سی ام بهمن ماه میباشد
 
1921امروزmod_vvisit_counter
3670دیروزmod_vvisit_counter
12049این هفتهmod_vvisit_counter
24781هفته گذشتهmod_vvisit_counter
87249این ماهmod_vvisit_counter
98558ماه گذشتهmod_vvisit_counter
19832939کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 19 مهمان حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389