امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ‌که قانونا امکان دفاع از پایان نامه را درترم جاری داشته و قصد دفاع دارند پس از هماهنگی با استاد راهنما با ارایه یک‌نخسه از پایان نامه و تاییدیه کتبی استاد راهنما مبنی بر آماده بودن دانشجو جهت دفاع ، به امور پایان نامه "دوهفته قبل از دفاع"اقدام نمایند بدیهی ست درصورت تاخیر امکان دفاع فراهم نخواهد شد ومسوولیت ایجاد هزینه تمدیدبه عهده دانشجو میباشد.
ضمنا زمان دفاع ترم جاری از یکم بهمن تا سی ام بهمن ماه میباشد
 
2040امروزmod_vvisit_counter
4100دیروزmod_vvisit_counter
12772این هفتهmod_vvisit_counter
23353هفته گذشتهmod_vvisit_counter
75439این ماهmod_vvisit_counter
85617ماه گذشتهmod_vvisit_counter
19722571کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 125 مهمان, 3 ربوت حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389