امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
1934امروزmod_vvisit_counter
4100دیروزmod_vvisit_counter
12666این هفتهmod_vvisit_counter
23353هفته گذشتهmod_vvisit_counter
75333این ماهmod_vvisit_counter
85617ماه گذشتهmod_vvisit_counter
19722465کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 38 مهمان, 1 ربوت حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389