((( اطلاعیه بسیار مهم ))))

ادامه مطلب: ((( اطلاعیه بسیار مهم ))))

((( اطلاعیه بسیار مهم ))))
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند طی اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی, شبکه های اموزش و شهریه واحدها به منظور یکپارچه سازی از مورخ 4 مرداد ماه لغایت 15 مردادماه غیر فعال خواهد شد.
لذا ارایه هرگونه خدمات اموزشی و مالی در بازه زمانی مذکور امکان پذیر نیست.
/// دانشجویانی که می بایست در تابستان 99_98 انتخاب واحد کنند می بایست حداکثر تا مورخ 2 مردادماه طبق تقویم زمان بندی نسبت به ثبت دروس اقدام نمایند.